Hotline tư vấn phong thủy
0904 534 529
Dương lịch: 24/06/2024
Âm lịch: 19/05/2024

Tam hợp và tứ hành xung

Ngày đăng: 19-03-2019 | Phạm Đình Huyến | Lượt xem: 1983

Với 12 địa chi, chúng ta có 4 mối quan hệ Tam hợp theo mệnh như sau:
 
- Tam hợp Hỏa cục gồm các tuổi: Dần - Ngọ - Tuất (cùng âm), khởi đầu từ Dần Mộc, tới Ngọ Hỏa rồi đi vào Tuất Thổ.
 
- Tam hợp Mộc cục gồm các tuổi: Hợi- Mão - Mùi (cùng dương), khởi đầu từ Hợi Thủy, tới Mão Mộc rồi đi vào Mùi Thổ.
 
- Tam hợp Thủy cục gồm các tuổi: Thân -Tý - Thìn (cùng âm), khởi đầu từ Thâm Kim, tới Tý Thủy rồi đi vào Thìn Thổ.
 
- Tam hợp Kim cục gồm các tuổi: Tỵ - Dậu - Sửu (cùng dương), khởi đầu từ Tỵ Hỏa, tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ.

tam hop phong thuy vlc

Vòng tam hợp và tứ hành xung

tam hop tu hanh xung

tam hop va truc xung


BÀI VIẾT LIÊN QUAN