Hotline tư vấn phong thủy
0904 534 529
Dương lịch: 19/04/2024
Âm lịch: 11/03/2024

Văn lễ trừ tịch tất niên

Ngày đăng: 21-01-2020 | Admin | Lượt xem: 731

VĂN LỄ TRỪ TỊNH - TẤT NIÊN
Cúng vào đêm ngày 30 tết

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 3 lần

Cúi nghĩ:  Điềm lành quang tỏa, ngưỡng đấng chân như soi sét, khói hương quyện ấn, nương theo tướng tốt chiếu soi, một niệm chí thành mười phương cảm ứng.
         Lòng thành khẩn thiết, vọng bái thiên nhan:
         Tứ không tứ thiên thượng đế, sắc giới tứ thiền nhất thập bát thiên thiên đế.
         Ngài hiện thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế ngọc bệ hạ
         Thái thượng tam nguyên phẩm tam quan đại đế
            Nhị thập bát tú, thập nhất liệt diệu tinh quân
        Nhị thập cung phận tôn thần 
         Hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần
Kim niên ............tên năm .............. đương cai ............. hành khiển ........... chi thần ............ tào phán quan ......... đại tướng quân thái tuế chí đức tôn thần.
Ngài Bản cảnh Thành Hoàng thổ địa chư vị Đại Vương,
Ngũ phương ngũ để long thần,
Ngài bản gia đông trù tư mệnh táo phủ thần quân,
Bản xứ thổ công thổ địa phúc đức chính thần,
Ngũ phương long mạch, tiền hậu địa chủ tiếp dẫn tài thần
Ngài đương cai bản xứ hậu thổ linh kì nguyên quân chúa tể tôn thần, phổ cập văn quan vũ tướng thị tòng đẳng chúng.
Chư vị tiên linh gia tiên dòng họ......, phổ cập cao cao chi tổ, cao cao chi khảo, tằng tổ khảo, tằng tổ tỷ, bá thúc, để huynh, cô di tỷ muội, á thân liệt thích, viễn cận nội ngoại, đẳng đẳng chư vị chân linh.
   Hôm nay là đêm ngày cuối cùng của năm ............... tín chủ chúng con là:................... ngụ tại:......................................
       Trước án tọa kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết kề gần, minh niên sắp tới. Nay là đêm cuối cùng trong năm, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sinh phẩm vật hương hoa, cơm canh cụ soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa, Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư vị hương linh quá vãng. Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chủ hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, mong tướng hào quang phủ lòng thương sót.
      Xét nghĩ: Gia quyến chúng con được sinh cõi người, may gặp duyên lành, vốn mang ơn che chở đất trời, nương đức oai thiêng nơi Tam Bảo, nghĩ chẳng tấc thiện, e mang tội khiên. Con nay khẩn thiết bộc bạch phơi bày chân tâm, muôn lạy cúi đầu, khí thành sám hối, bao nhiêu lầm lỗi của gia quyến chúng con, nguyện được tiêu trừ, phù hộ cho gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng.
 Dãi tấm lòng thành, văn sớ nguyệt phúc sinh nhật gia quyế chúng con thành tâm khấn đầu kính lạy.