Hotline tư vấn phong thủy
0904 534 529
Dương lịch: 24/06/2024
Âm lịch: 19/05/2024

Văn lễ tạ mộ ngày 30 tết

Ngày đăng: 21-01-2020 | Admin | Lượt xem: 786

VĂN LỄ
TẠ MỘ VÀO NGÀY 30 TẾT
Còn gọi là lễ chạp- Mời các cụ về ăn tết với con cháu

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. (3 lần)
Cúi nghĩ: Điểm lành quang tỏa, ngưỡng đấng chân như soi sét, khói hương quyến ấn, nương theo tướng tốt chiếu soi, một niệm chí thành, mười phương cảm ứng.
     Lòng thành khẩn thiết khuể thủ cung tôn:
Kim niên ............tên năm .............. đương cai ............. hành khiển ........... chi thần ............ tào phán quan ......... đại tướng quân thái tuế chí đức tôn thần.
    Ngài Bản cảnh Thành hoàng thổ địa đại vương, ngũ phương ngũ đế long thần – Bản xứ thổ địa phúc đức chính thần – ngũ phương long mạch thủ mộ tôn thần – Phổ cập văn quan vũ tướng thị tòng đẳng chúng!
    Hư không quá vãng chư vị thần tiên, Tứ thực công tào, Ngũ phương sứ giả, Trì phan đồng tử, Dẫn đạo tướng quân, hương hoa hữu cảm nhất thiết minh thần.
    Các ngài tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn Thần cai quản ở trong xứ này.
   Kính lạy hương linh cụ: .....................................................................
   Hôm nay là ngày......... tháng Chạp, nhằm tiết cuối đông sắp sang năm mới.
   Gia quyến chúng con là: ..........  hợp đồng gia quyến, ngụ tại số nhà:......... Sắm sinh vật phẩm, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Tôn Thần, kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là: ........... Có phần mộ tại đây về với gia đình đón mừng năm mới, để cho cháu con phụng sự trong tiết xuân thiên, hầu mong báo đáp ân thâm trong muôn một, tỏ lòng thành kính. Cúi xin Tôn Thần, Phủ thùy đoãn hứa. Âm dương cách trở, bát nước chén hương, biểu tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

    Lại nguyện: Thần thương giúp đỡ, Tổ đức che chở, thảy các tai nạn đều được tiêu trừ, hằng sa phúc đức đều kai vân tập, thân thể khỏe mạnh, mạng vị bình an. Ngưỡng mong ơn chư thánh chứng minh, tổ tiên soi xét.
   Dãi tấm lòng thành, văn sớ kính dâng, cúi xin chứng giám!
 Thiên vận ..... niên nạp nguyệt phúc sinh nhật gia quyến chúng con thành tâm khấu đầu bái tạ