Hotline tư vấn phong thủy
0904 534 529
Dương lịch: 24/06/2024
Âm lịch: 19/05/2024

Văn khấn tổ tiên mùng 1 tết

Ngày đăng: 21-01-2020 | Admin | Lượt xem: 1702

VĂN LỄ
CÚNG TỔ TIÊN NGÀY MỒNG 1 TẾT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 3 lần
Cúi nghĩ:  Hiếu tình mỗi niệm, thật ra nào khác trước sau. Ơn đức khôn cùng, lệ máu nhiễm trước sương trên lá, ánh từ chiếu khắp, thành tâm ngưỡng chứng giám trời cao, cúi đầu ngàn hoa đài bái, hương đốt một nén tất được cảm thông
Lòng thành khẩn thiết, vọng bái tôn nhau:
Nam mô Long Hoa hội thượng đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh!
Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát.
Ngài Bản Gia Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.
Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Thổ Địa Đại Vương – Ngũ Phương Ngũ Đế Long Thần
Ngài Bản Xứ Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần
Ngài Ngũ Phương Long Mạch Tiền Hậu Địa Chủ Tiếp Dẫn Tài Thần
Ngài Đương Cai Bản Xứ Hậu Thổ Linh Kỳ Nguyên Quân Chúa Tể Tôn Thần
Ngài đương niên ...........tên năm ............ đương cai .......... hành khiển .......... chi thần ........... tào phán quan ........ đại tướng quân thái tuế chí đức tôn thần. Các cụ tổ tiên nội ngoại dòng họ ............. cùng chư vị tiên linh tiền chủ hậu chủ.
Gia quyến chúng con là: .................. hợp đồng gia đương môn quyến đẳng, ngụ tại: ..................................................................................
Nay theo tế luật, âm dương vận hành tói tuần nguyên đán, mồng một đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức tổ tiên, như trời cao biển rộng, khôn đem tất cả cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa, cơm canh cụ soạn, kính dâng lên trước án. 
Kính mời chư vị chân linh trong dòng họ ................................
Phổ cặp cung thỉnh mời, cao tằng tổ Khảo, cao tằng tổ tỷ, tổ khảo, tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội, á thân liệt thích, viễn cận nội ngoại đẳng đẳng chư vị tiên linh.
Cúi xin thương xót cháu con, linh thiên hiển ứng, phù hộ độ trì con cháu năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Gia quyến chúng con lại xin mời: Các vị vong linh, tiền chủ, hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng.
Lại nguyện: Từ bi vô lượng, thương tưởng hữu tình, dộ hương linh Tây Trúc tiêu diêu, giúp quyến thuộc Nam Sơn thọ mãi, ngưỡng mong Phật Thánh chứng minh, cúi xin ty mạng Táo Quân, Thổ Công tôn thần đem việc này tấu trình ngọc đế. 
Lòng thành chó khẩn, văn sớ kính dâng, cúi xin chứng giám!
Thiên vận ......... niên cát nguyệt phúc sinh nhật gia quyến chúng con thành tâm khấu đầu bái tạ.