Hotline tư vấn phong thủy
0904 534 529
Dương lịch: 13/07/2024
Âm lịch: 08/06/2024

Văn khấn lễ mùng 1 tết

Ngày đăng: 21-01-2020 | Admin | Lượt xem: 953

VĂN LỄ CÚNG GIAO THỪA MÙNG 1 TẾT
LỄ THẦN LINH TRONG NHÀ
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 3 lần

Cúi nghĩ:  Trời cao đất vọt, đất rộng muôn trùng, bao hàm sinh trưởng vô cùng, trời đến trăng đi, chiếu tỏ cùng khắp muôn nơi, công sâu đức lớn, lập chí thơm thật khó báo đền, đèn tỏ cây cao, sáng nơi vô cực xin báo đáo. 

Lòng thành khẩn thiết, vọng bái tôn nhau:
           Nam mô Long Hoa Hội Thượng Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh!
           Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát.
           Ngài bản gia đông trù tư mệnh Táo Phủ Thần Quân 
           Ngài bản cảnh Thành Hoàng thổ địa Đại Vương Ngũ phương ngũ đế Long Thần
           Ngài bản xứ Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần
           Ngài ngũ phương Long Mạnh tiền hậu địa chủ tiếp dẫn Tài Thần.
           Ngài đương cai bản xứ hậu thổ linh kỳ nguyên quân Chúa Tể Tôn Thần
           Ngài Bản Xứ thổ địa phúc đức chính thần
           Ngài ngủ phương Long Mạch tiền hậu địa chủ tiếp dẫn Tài Thần.
           Ngài đương cai bản xứ hậu thổ linh kỳ nguyên quân Chúa Tể Tôn Thần.
            Ngài kim niên ................tên năm ............... đương cai ................. hành khiển .............. chi thần ............. tào phán quan ............. đại tướng quân thái tuế chí đức tôn thần.
           Các cụ tổ tiên nội ngoại dòng họ .........  cùng chư vị tiên linh tiền chủ hậu
           Hôm nay là ngày mồng 1 tháng giêng, nhằm ngày tết nguyên đán đầu năm, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệp tiêu tan, đón mừng nguyên đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần muôn vật, tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn trinh tường. 
          Gia quyến chúng con tên là: ......................... hợp đồng gia dương môn quyến đẳng, ngụ tại: .........................................................................
           Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bầy ra trước án, thượng cúng Phật thánh, dâng cúng Thiên Địa Tôn thần. Thiết nghĩ Phật đức từ vân, Tôn thần hào khí sáng lòa, ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện
            Lòng thành vừa khởi tôn đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương, con cháu cát tường khang kiện.
            Trên mong ơn Phật thánh, dưới đương cảnh Thành hoàng, đội đức tôn thần bản xứ, cùng nội ngoại gia tiên. Phóng quang chẳng phụ, mỗi ban cùng khắc ơn sâu, tôn đức chứng chi, thường gieo lợi sinh đức cả, khiến biển phúc được lắng trong, giúp mạng căn thêm vững chắc, gia môn đỉnh thịnh, quyến thuộc chu viên, chẳng quên báo đáp cảm tạ hồng ân, Ngưỡng lạy ơn trên chứng minh, ban cho ân tuệ
           Dãi tấm lòng thành, ăn sớ kính dâng, cúi xin chứng giám!
Thiên vận ............ niên cát nguyệt phúc sinh nhật gia quyến chúng con thành tâm khấu đầu bái tạ.