Hotline tư vấn phong thủy
0904 534 529
Dương lịch: 24/06/2024
Âm lịch: 19/05/2024

Văn khấn lề giao thừa trong nhà

Ngày đăng: 21-01-2020 | Admin | Lượt xem: 851

VĂN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 3 lần

Cúi nghĩ: Đi cùng 3 cõi, quyền nắm mọi nơi, gặp lúc giao hội đầu năm, dâng lễ đưa cũ đón mới. Trời lập định, ấy vị ấy sinh, chẳng chút vọng niệm chư thành, gia quyến chúng con sinh phùng hạnh thế, cảm tình muốn được an vui, có việc phải cầu, tất nghe tất thấy. 
Lòng thành khẩn thiết, vọng bái tôn nhan:
     Nam mô Long Hoa hội thượng đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh!
      Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.
      Các Ngài ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo quân, đồng lai chứng giám.
      Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh. Nay là phút giao thừa giữa 2 năm .............. gia quyến chúng con tên là: .................. hợp đồng gia đẳng dương môn quyến, ngụ tại: ..................
      Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ tý đầu xuân, đón mừng nguyên đán, gia quyến chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, cỗ bàn cụ soạn, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật thánh, dâng hiến tôn thần, tiến cúng tổ tiên, đốt nén hương tâm, dốc lòng cúng thỉnh. 
Chúng con xin thỉnh mời:
    Ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, Ngài bản xứ Thần Linh Thổ công Thổ địa, Phúc đứa chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ long mạch Tài thần, các ngài bản gia táo quân và chư vị thần linh cai quản trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
      Gia quyến chúng con lại kính mời các cụ tiên linh dòng họ ....... Cao Tằng tổ khảo, cao Tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, á thân liệt thích, viễn cận nội tộc, ngoại tộc chư vị hương linh, cúi xin giáng về linh sàng thụ hưởng lễ vật.
     Gia quyến chúng con lại kính mời các vị vong linh tiền hậu chủ, y thảo thụ mộc mỵ võng lượng ở trong đất này.
     Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật. Gia quyến chúng con, hồi quang một niệm, công đức vô biên, cầu nhiều đời nghiệp chướng tiêu tan, hết thảy thiện căn được thành tựu, từng niệm thành trổ quả đơm hoa, bốn mùa vui sống an nhiên tự tại. Tất đạt vạn toàn phúc đức, pháp giới oán thân, thấm nhuần lợi lạc, mong ơn Phật Thành gia tiên chẳng thể nghĩa bàn. 
     Lòng thành kính cẩn, tác bạch cung dâng, cúi xin chứng giám!
     Thiên vận ......... niên cát nguyệt sinh nhật gia quyến chúng con thành tâm cúi đầu khấn bái tạ.