Hotline tư vấn phong thủy
0904 534 529
Dương lịch: 24/06/2024
Âm lịch: 19/05/2024

Chọn người xông đất năm Canh Tý 2020

Ngày đăng: 21-01-2020 | Admin | Lượt xem: 935

CHỌN NGƯỜI XÔNG ĐẤT
ĐẦU NĂM CANH TÝ 2020
Theo cổ truyền đầu năm người ta thường tìm người xông đất cho mình để năm đó được may mắn hơn. Năm nay là năm Canh Tý người có hàng can sau đây đến xông đất cho gia chủ sẽ làm ăn thịnh vượng.
A -  ĐỐI VỚI GIA CHỦ LÀ NAM:

1.    Chủ nhà tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Dậu chọn khách xông nhà có hàng can Nhâm hoặc Ất, ví dụ: Nhâm Dần, Nhâm Tý, Ất Tỵ, Ất Mùi, v.v...
2.    Chủ nhà tuổi: Dần, Thân, Tỵ, Hợi chọn khách xông nhà đất có hàng cân Nhâm, Bính, Mậu. Ví dụ: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Mậu Ngọ,...
3.    Chủ nhà tuổi: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, chọn khách xông đất có hàng can Ất, Nhâm, Tân. Ví dụ: Ất Mùi, Ất Tỵ, Nhâm Tý, Nhâm Thìn, Tân Mão, Tân Sửu.v.v...
  B - ĐỐI VỚI CHỦ NHÀ LÀ NỮ:
1.    Chủ nhà tuổi: Tý, Ngọ chọn khách xông đất có hàng can: Bính, Mậu, Tân. Ví dụ: Bính Ngọ, Bính Thân, Mậu Dần, Mậu Tuất, Tân Hơi, Tân Dậu,.v.v..
2.    Chủ nhà tuổi: Mão, Dậu chọn khách xông đất có hàng can Nhâm hoặc Ất. Ví dụ: Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Ất Mùi, Ất Tý,.v..
3.    Chủ nhà tuổi: Dần, Thân, Tỵ, Hợi chọn khách xông đất có hàng can: Nhâm, Bính, Mậu. Ví Dụ: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Thân, Bính Ngọ, Mậu Thân, v.v...
4.    Chủ nhà tuổi: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, chọn khách xông đất có hàng can: Ất, Tân. Ví dụ: Ất Mùi, Ất Dậu, Tân Dậu, Tân Mão v.v..

Ghi chú:
•    Chỉ cần chú ý đến hàng can của khách đến xông đất, không cần chú ý đến chi tuổi của người đó.
•    Chỉ tránh những tuổi tuy được hàng can nhưng lại chính xung với chi tuổi của mình. Ví dụ: Tý xung với Ngọ, Mão xung với Dậu, Sửu sung với Mùi, Thìn xung với Tuất, v.v...
•    Chọn mệnh sinh khắc theo sơ đồ sau:
                                                                           
•    Ví dụ: Chủ nhà Mệnh Thủy nên chọn người xông đất có mệnh là Kim ( Kim Sinh Thủy )
•    Muốn biết mệnh của mình thuộc hành gì xem ở phần lục thập hoa giáp
•    Ví dụ: Tuổi Đinh Sửu nên chọn người xông đất tuổi Nhâm Thân, Nhâm Dần hoặc Nhâm Ngọ, Nhâm Tý.